Những Ưu Điểm Nổi Bật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU

Phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào VNPT Einvoice Inbot là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thu thập và quản lý hóa đơn đầu vào bằng nhiều phương thức khác nhau bao gồm cả thủ công và tự động. Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, xử lý và đưa ra báo cáo thống kê về tình trạng và tổng giá trị hóa đơn. Từ đó giúp tự động hóa quá trình quản lý hóa đơn và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

Được phát triển bởi VNPT tuân thủ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

VNPT Einvoice inbot là phần mềm hóa đơn điện tử đầu vào được các doanh nghiệp hàng đầu: Petrolimex, Tân Cảng, Satra,… lựa chọn triển khai.