Những Ưu Điểm Nổi Bật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

DDOS 1
500.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 500.000 PPS
Băng Thông DDOS 1Gbs
Số lượng IP Public 1
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 1
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ
DDOS 2
1.000.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 1.000.000 PPS
Băng Thông DDOS 2Gbs
Số lượng IP Public 2
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 2
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ
DDOS 3
3.000.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 3.000.000 PPS
Băng Thông DDOS 3Gbs
Số lượng IP Public 1
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 1
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Giải pháp lưu trữ Cloud Storage Wasabi là giải pháp lưu trữ đám mây hấp dẫn nhất thế giới với chi phí khoảng bằng 20% các giải pháp lưu trữ đám mây hàng đầu khác.

Ngoài ra, Wasabi Cloud là giải pháp lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây tiên tiến với chi phí thấp, hiệu năng cao và lưu trữ an toàn tuyệt đối.