GIỚI THIỆU KÊNH TRUYỀN SỐ LIỆU MPLS

Dịch vụ kênh truyền số liệu MPLS VNPT là dịch vụ cung cấp kênh kết nối điểm điểm và điểm đa điểm tốc độ cao.

VNPT khuyến mãi tháng 04/2024 triển khai 03 nhóm gói cước MPLS