Những Ưu Điểm Nổi Bật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

3CX1
1.900.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 5.400.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 4
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 15GB
ĐĂNG KÝ
3CX2
2.390.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 6.500.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 8
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 25GB
ĐĂNG KÝ
3CX3
4.385.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 11.600.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 16
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 40GB
ĐĂNG KÝ
3CX4
6.450.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 14.600.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 24
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 60GB
ĐĂNG KÝ
3CX5
8.150.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 15.800.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 32
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 90GB
ĐĂNG KÝ
3CX6
12.000.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 17.800.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 48
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 120GB
ĐĂNG KÝ
3CX7
15.750.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 21.000.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 64
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 150GB
ĐĂNG KÝ
3CX8
23.100.000đ/Tháng
Phí cài đặt: 25.500.000/lần
Số cuộc gọi đồng thời: 96
Số máy lẻ: 9999
Dung lượng ghi âm: 200GB
ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Tổng đài ảo 3CX là một giải pháp hệ thống điện thoại PBX chạy bằng phần mềm, cung cấp tất cả các tình năng của một tổng đài PBX và cung cấp thêm những dịch vụ mà tổng đài truyền thống khó thực hiện được.

Tổng đài ảo 3CX là công nghệ truyền âm thanh thông qua IP, giải pháp này giúp doanh nghiệp có thể gọi điện thoại giữa các chi nhánh với nhau thông qua internet, hoàn toàn miễn phí, không giới hạn vị trí địa lý, có thể gọi ra ngoài đến các mạng PSTN hay IP khác với giá cước tiết kiệm hơn. Giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được đáng kể chi phí liên lạc.

Với khả năng tùy biến cao cùng như nhiều ưu điểm, tổng đài IP đã và đang dần thay đổi cho hệ thống Analog cũ kỹ và tốn kém khi nâng cấp.

Tùy thuộc vào nhu cầu từng công ty, đơn vị, mỗi tổng đài IP đều có thể tùy biến với khả năng mở rộng cao, phục vụ riêng cho từng nhu cầu: tại hội sở, chi nhánh và cho nhu cầu tại các chi nhánh ở nước ngoài.

Tổng đài ảo IP 3CX tích hợp với hệ thống mạng và sử dụng đường PSTN hoặc Internet để kết nối cuộc gọi.

Ngoài ra, phần mềm còn được trang bị khả năng chạy High Availability (HA), lập tức kích hoạt server khác khi một máy chủ gặp vấn đề, không gây gián đoạn người dùng trong quá trình sử dụng.