GIỚI THIỆU

Dịch vụ chữ ký số Token hay gọi là USB Token là một thiết bị mà mọi doanh nghiệp, tổ chức hiện nay đều cần phải có để thực hiện khai báo và nộp thuế điện tử, cũng như để giao dịch với khách hàng.

Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 VNPT ra chương trình ưu đãi Gói tích hợp VNPT CA + VAN dành cho doanh nghiệp mới thành lập với chi phí vô cùng hấp dẩn.

Các doanh nghiệp mới thành lập có thời gian thành lập dưới 12 tháng so với thời điểm đăng ký dịch vụ.

Địa bàn áp dụng: Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

VNPT-VAN 10 + VNPT-CA 18 tháng
462.000đ
Thời gian sử dụng: 18 tháng
Tặng: 1.000 Hoá đơn
Tặng: 1 Token
ĐĂNG KÝ
VNPT-VAN 10 + VNPT-CA 48 tháng
885.500đ
Thời gian sử dụng: 48 tháng
Tặng: 1.000 Hoá đơn
Tặng: 1 Token
ĐĂNG KÝ
VNPT-VAN 100 + VNPT-CA 18 tháng
554.400đ
Thời gian sử dụng: 18 tháng
Tặng: 1.000 Hoá đơn
Tặng: 1 Token
ĐĂNG KÝ
VNPT-VAN 100+ VNPT-CA 48 tháng
1.057.210đ
Thời gian sử dụng: 48 tháng
Tặng: 1.000 Hoá đơn
Tặng: 1 Token
ĐĂNG KÝ