Những Ưu Điểm Nổi Bật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (VNPT  invoice Pos) của VNPT cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

Được phát triển bởi VNPT tuân thủ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

VNPT invoice Pos là phần mềm hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp hàng đầu: Petrolimex, Tân Cảng, Satra,… lựa chọn triển khai.