GIỚI THIỆU PHẦM MỀM HỌC BẠ ĐIỆN TỬ

Khái niệm về phần mềm Học bạ điện tử

Hệ thống phần mềm Học bạ điện tử là hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý thư viện và triển khai thư viện trực tuyến của các cơ sở giáo dục (CSGD) và tổ chức – doanh nghiệp. Giúp cho đơn vị quản lý nguồn lực thông tin trong thư viện hiệu quả, góp phần hiện thực hóa xây dựng một hệ thống thư viện thông minh. Giúp cho bạn đọc tiếp cận tới ấn phẩm nhanh chóng dễ dàng hơn bằng cách tra cứu và đọc trực tuyến, quy trình mượn trả ấn phẩm nhanh chóng, thuận tiện.

Lợi ích dịch vụ

Điều hành và tra cứu, khai thác mọi lúc mọi nơi
Khai thác tối đa ấn phẩm, tránh dư thừa, lãng phí
Nắm bắt tình hình, tình trạng ấn phẩm, đưa ra nhu cầu cung cấp
Dễ dàng liên thông dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng từ Sở -> CSGD -> phổ thông, giữa các CSGD với nhau.
Nhập ấn phẩm theo quy chuẩn
Thống kê báo cáo tập trung
Bạn đọc dễ dàng tiếp cận, khai thác tối đa nguồn tài nguyên của thư viện
Dễ dàng tra cứu thông tin ấn phẩm
Cung cấp ấn phẩm đáp ứng cho nhiều loại đối tượng khác nhau.

Tính năng cơ bản

Quản lý người dùng: Quản lý thủ thư, Quản lý bạn đọc, Quản lý thẻ bạn đọc
Quản lý vào ra thư viện, Quản lý bạn đọc bị phạt
Quản ấn phẩm: Quản lý danh sách ấn phẩm (vật lý và số hóa), Biên mục theo chuẩn MARC21, AACR2, Đăng ký cá biệt
Quản lý danh sách các phiếu nhập ấn phẩm, kiểm kê ấn phẩm, thanh lý ấn phẩm
Quản lý theo mã vạch, QRcode: Quản lý thẻ bạn đọc mượn trả ấn phẩm/vào ra thư viện, Quản lý ấn phẩm mượn/trả
Tra cứu trực tuyến: Tìm kiếm, tra cứu ấn phẩm trực tuyến, mượn ấn phẩm trực tuyến, đọc nội dung ấn phẩm trực tuyến
Phân quyền: Phân quyền theo từng cấp quản lý (Quản trị đơn vị, Thủ thư, Biên soạn), chi tiết từng chức năng của hệ thống.
Quản lý các danh mục: Quản lý ký hiệu phân loại (theo khung phân loại DDC), danh mục kho ấn phẩm, danh mục tác giả, nhà xuất bản, ngôn ngữ, chủ đề, thể loại, …
Quản lý blog: Quản lý danh sách các bài viết tin tức, danh sách liên hệ của bạn đọc
Thống kê báo cáo: Thống kê về bạn đọc, các thống kê ấn phẩm số hóa, các thống kê về ấn phẩm vật lý.
Tích hợp Z39.50: Cho phép truy hồi và tìm kiếm thông tin ấn phẩm liên thư viện

Tính pháp lý

Đảm bảo tính pháp lý:

Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 25/1/2022 Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” (ý thứ hai, mục III.2.b);
Công văn số 4267/CNTT-BGDĐT ngày 31/8/2022 của Bộ GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2022 – 2023 (ý thứ nhất, mục I.1.e);
Quyết định 4740/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 06/12/2022 Ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học (tiêu chí I.1.5 trong Phụ lục).

BẢNG GIÁ GÓI CƠ BẢN

vnEdu DigiLib - Gói Basic
2.200.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tín năng: cơ bản
Cở sở: Trường cấp 1
ĐĂNG KÝ
vnEdu DigiLib - Gói Basic
2.200.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tín năng: cơ bản
Cở sở: Trường cấp 2
ĐĂNG KÝ
vnEdu DigiLib - Gói Basic
2.200.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tín năng: cơ bản
Cở sở: Trường cấp 3
ĐĂNG KÝ
vnEdu DigiLib - Gói Basic
2.200.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tín năng: cơ bản
Cở sở: GDTX, GDNN
ĐĂNG KÝ

BẢNG GIÁ GÓI NÂNG CAO

vnEdu DigiLib – Gói Pro
4.000.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tính năng: nâng cao
Tài khoản: 4000 tài khoản
Cơ sở: Trường cấp 1
ĐĂNG KÝ
vnEdu DigiLib – Gói Pro
6.000.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tính năng: nâng cao
Tài khoản: 4000 tài khoản
Cơ sở: Trường cấp 2
ĐĂNG KÝ
vnEdu DigiLib – Gói Pro
8.000.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tính năng: nâng cao
Tài khoản: 4000 tài khoản
Cơ sở: Trường cấp 3
ĐĂNG KÝ
vnEdu DigiLib – Gói Pro
8.000.000đ/12 Tháng
Dung lượng: 1GB
Tính năng: nâng cao
Tài khoản: 4000 tài khoản
Cơ sở: GDTX, GDNN
ĐĂNG KÝ