GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN ATTT

Dich vụ Tư vấn, thiết kế An toàn thông tin cung cấp cho khách hàng mô hình kiến trúc An toàn thông tin tổng thể trên toàn bộ các khía cạnh bao gồm đề xuất mô hình tổ chức nhân sự, chuẩn hóa hệ thống quy trình chính sách, bổ sung các cơ chế bảo mật và định hướng phát triển đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Phương pháp của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về các yêu cầu chi tiết của khách hàng. Chúng tôi sẽ phân tích, xác định rõ môi trường an ninh mạng hiện tại của khách hàng để đưa ra các giải pháp thiết yếu dựa trên nhu cầu phát triển của khách hàng trong tương lai.

Quá trình và phương pháp tiếp cận đề xuất đã nêu trên được thể hiện ở hình dưới đây:

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

DDOS 1
500.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 500.000 PPS
Băng Thông DDOS 1Gbs
Số lượng IP Public 1
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 1
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ
DDOS 2
1.000.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 1.000.000 PPS
Băng Thông DDOS 2Gbs
Số lượng IP Public 2
Số lượng IP Private 1
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 2
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ
DDOS 3
3.000.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 3.000.000 PPS
Băng Thông DDOS 3Gbs
Số lượng IP Public 1
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 1
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ
DDOS 3
3.000.000đ/Tháng
Số lượng gói tin ( PPS) 3.000.000 PPS
Băng Thông DDOS 3Gbs
Số lượng IP Public 1
Số lượng IP Private 1
Hướng kết nối 1
Hỗ trợ giảm thiểu các loại attack
Chống SYN Flood
Chống UDP Flood
Chống ICMP/ICMP Fragmentation Flood
Giới hạn số lượng kết nối/tần số từng IP
Monitor attack qua web portal
Giới hạn (Port) truy cập
Chống TCP XMAS/Null/Fragmentation Attack
Chống Fraggle/Smurf/Land Attack
Chống Botnet
ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Đối với hai hệ thống Cloud Server và Cloud Desktop bạn có thể sử dụng phần mềm DDos 2. Phần mềm này cho khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công ở quy mô nhỏ. Còn đối với Cloud Datacenter bạn có thể tham khảo hệ thống DDOS vật lý và của VMware.

Ngoài ra, phần mềm còn được trang bị khả năng chạy High Availability (HA), lập tức kích hoạt server khác khi một máy chủ gặp vấn đề, không gây gián đoạn người dùng trong quá trình sử dụng.