Những Ưu Điểm Nổi Bật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Medium
60.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 750MB
Tài khoản/Database: 2
Tên miền con: 10
Addon Domain: 1
Mailbox theo tên miền: 10
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
Advanced
100.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 1.500MB
Tài khoản/Database: 4
Tên miền con: 20
Addon Domain: 2
Mailbox theo tên miền: 30
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
pro
170.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 2.500MB
Tài khoản/Database: 7
Tên miền con: 35
Addon Domain: 4
Mailbox theo tên miền: 50
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
Supper
250.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 3.500MB
Database: 10
Tên miền con: 50
Addon Domain: 5
Mailbox theo tên miền: 70
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
Max
350.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 5.000MB
Tài khoản/Database: 15
Tên miền con: 75
Addon Domain: 7
Mailbox theo tên miền: 100
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
Reseller A
500.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 10.000MB
Tài khoản/Database: 25
Tên miền con: 125
Addon Domain: 15
Mailbox theo tên miền: 250
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
Reseller B
650.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 25.000MB
Tài khoản/Database: 45
Tên miền con: 225
Addon Domain: 25
Mailbox theo tên miền: 450
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ
Reseller C
850.000đ/Tháng
Dung lượng lưu trữ: 45.000MB
Tài khoản/Database: 55
Tên miền con: 275
Addon Domain: 45
Mailbox theo tên miền: 550
Domain Alias: Unlimited
Tài khoản FTP : Unlimited
Sao lưu dữ liệu hàng tuần: Hỗ trợ
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07
ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu Website (VNPT Webhosting) là dịch vụ cho thuê các tài nguyên tính toán trên các máy chủ (vCPU, vRAM, IP, dung lượng lưu trữ, kết nối Internet…) kèm theo các phần mềm được cài đặt sẵn (nền tảng web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu) để thực hiện lưu trữ, cài đặt, xử lý các dữ liệu liên quan đến Website.