Những Ưu Điểm Nổi Bật

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Cloud Object storage
12.000đ/Tháng
Dung lượng: 10 GB
Quản lý Bucket: ACL, Policy
Quản lý Key: Tạo S3 key, Secret key
Support: 24/7
ĐĂNG KÝ
Cloud File storage
15.000đ/Tháng
Dung lượng: 10 GB
Quản lý FileSystem
Quản lý FileSystem Snapshot
Support: 24/7
ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU

Đối với hai hệ thống Cloud Server và Cloud Desktop bạn có thể sử dụng phần mềm DDos 2. Phần mềm này cho khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công ở quy mô nhỏ. Còn đối với Cloud Datacenter bạn có thể tham khảo hệ thống DDOS vật lý và của VMware.