Câu hỏi thường gặp

Đăng ký tài khoản như thế nào?

Bạn cần tạo 01 tài khoản để đăng ký sử dụng các dịch vụ Cloud VPS một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể truy cập vào trang đăng ký tài tài khoản.

Tạo đơn hàng như thế nào?

Bạn có thể tiến hành tạo đơn hành, mua hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và tiến hành đặt hàng cũng như thanh toán đơn hàng của bạn. Cụ thể, bạn có thể xem hướng dẫn mua VPS.

Có các hình thức thanh toán nào khi mua VPS?

Bạn có thể chọn cách thanh toán tiện lợi nhất cho bạn khi mua VPS như sau:
1. Thu Tiền Mặt
2. Chuyển Khoản
3. Thanh Toán Qua Cổng Ngân Lượng
Khi bạn đặt mua VPS, sẽ có email gửi đến thông báo cho bạn biết cách thanh toán đơn hàng như thế nào. Bạn chỉ cần thực hiện thanh toán như thông báo bạn nhận được.

Bạn có được hoàn tiền không?

Có. Bạn sẽ được hoàn tiền chưa sử dụng hết mà không cần biết lý do. Thời hạn áp dụng: Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ.