Đăng ký tài khoản Cloudbase như thế nào?

Bạn cần tạo 01 tài khoản Cloudbase để đăng ký sử dụng các dịch vụ Cloud VPS của Cloudbase một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Bạn có thể xem các bước đăng ký tài tài khoản Cloubase tại đây.

Tạo đơn hàng tại Cloudbase như thế nào?

Bạn có thể tiến hành tạo đơn hành, mua hàng tại Cloudbase một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Cloudbase và tiến hành đặt hàng cũng như thanh toán đơn hàng của bạn.
Cụ thể, bạn có thể xem hướng dẫn mua VPS tại đây.

Khởi tạo VPS Cloudbase như thế nào?

Sau khi bạn đặt muaVPS, chính bạn sẽ là người chủ động khởi tạo VPS của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng . Điều này cũng giúp bạn biết rõ cách quản lý và thông tin liên quan đến VPS của bạn tại Cloudbase.
Bạn có thể xem  thêm hướng dẫn khởi tạo VPS tại đây.
Lưu ý: Bạn cần dùng máy tính để thực hiện việc khởi tạo ban đầu. Và chúng tôi có thể hỗ trợ tạo hoàn thiện xong VPS khi khách hàng đặt mua VPS yêu cầu.

Có các hình thức thanh toán nào khi mua VPS?

Bạn có thể chọn cách thanh toán tiện lợi nhất cho bạn khi mua VPS tại Cloudbase như sau:
1. Thu Tiền Mặt
2. Chuyển Khoản
3. Thanh Toán Qua Cổng Ngân Lượng
Khi bạn đặt mua VPS, sẽ có email gửi đến thông báo cho bạn biết cách thanh toán đơn hàng như thế nào. Bạn chỉ cần thực hiện thanh toán như thông báo bạn nhận được.

Thanh toán chuyển khoản như thế nào?

Nếu bạn chọn hình thức thanh toán chuyển khoản, sẽ có một email gửi đến bạn thông báo cụ thể thông tin tài khoản và nội dung chuyển khoản để bạn thực hiện thanh toán.

Đơn hàng của bạn sẽ được duyệt khi chúng tôi nhận được tiền thanh toán hoặc khi bạn gửi cho chúng tôi biết rằng bạn đã thanh toán đơn hàng.

Thanh toán bằng cổng Ngân Lượng như thế nào?

Nếu bạn chọn hình thức thanh toán qua cổng Ngân Lượng, sẽ có một email gửi đến bạn thông báo và cho bạn biết nội dung chuyển khoản khi bạn thực hiện thanh toán.

Sau đó bạn vào phần Đơn Hàng, click vào “Thanh toán ngay” phía cuối đơn hàng của bạn để tiến hành thanh toán.

Bạn có thể thanh toán bằng các loại ví, thẻ Visa, Master Card, JCB, Thẻ ATM nội địa, Internet banking, chuyển khoản.

Với hình thức thanh toán này VPS của bạn sẽ được tạo ngay sau khi bạn thanh toán.

Số tiền hoàn trả sẽ được tính như thế nào?

Trong trường hợp hoàn lại tiền phí dịch vụ thuê VPS, số tiền hoàn lại sẽ được tính như sau:

Số tiền hoàn lại = Số tiền bạn đã thanh toán – Thuế VAT (10%) – Số tiền tương ứng với số ngày đã sử dụng VPS – Phí ngân hàng (nếu có).

Ví dụ: bạn mua gói SVPS 01, không có IP riêng, thời gian mua là 1 tháng, bạn sẽ thanh toán số tiền là: 60.500 đồng. Nếu bạn đã sử dụng VPS được 5 ngày. Số tiền hoàn trả lại sẽ là: 60.500 – 5.500 (VAT) – (55.000/30)x5 (số tiền ứng với số ngày bạn sử dụng) – Phí ngân hàng.

VPS không mua IP Riêng sẽ như thế nào?

Nếu bạn không mua IP Riêng, VPS của bạn vẫn có thể kết nối được từ máy tính hay điện thoại qua IP Remote và vẫn có mạng internet.

Tuy nhiên, user từ bên ngoài sẽ không thể truy cập được vào VPS của bạn.

Dó đó, nếu bạn dùng VPS để treo game thì không cần mua thêm IP riêng. Nhưng nếu dùng VPS để chạy website hay các ứng dụng cho khách hàng sử dụng thì bạn cần phải mua thêm IP Riêng…